• 22

    maj

    Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändrade regler om fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill på kustkvoten

    Läs mer