• 24

  nov

  Statens jordbruksverks förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

  Läs mer
 • 02

  sep

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till ändring i föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

  Läs mer
 • 10

  jul

  Förslag till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur m.m.

  Läs mer
 • 11

  nov

  Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2007:12) om märkning och registrering av nötkreatur

  Läs mer