• 25

  apr

  Promemoria Höjt transporttillägg och deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall

  Läs mer
 • 16

  maj

  Yttrande över Skatteverkets promemoria Omsättningsgräns för mervärdesskatt

  Läs mer
 • 12

  maj

  Yttrande över förslag till ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land och i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m

  Läs mer
 • 15

  apr

  Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller regler om fakturering

  Läs mer