• 23

  maj

  Remissvar avseende Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

  Läs mer
 • 17

  jun

  Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

  Läs mer
 • 03

  mar

  Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

  Läs mer
 • 12

  nov

  Yttrande över förslag till ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring och till ändringar i Jordbruksverkets allmänna råd (2005:1) om lagring och spridning av gödsel m.m.

  Läs mer