• 21

  feb

  Yttrande över förslag till genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: rapportering och miljösanktionsavgifter

  Läs mer
 • 23

  okt

  Yttrande över förslag till ändring i förordning (2014:425) om bekämpningsmedel respektive ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

  Läs mer