• 23

  maj

  Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet

  Läs mer
 • 12

  jan

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

  Läs mer