• 16

  maj

  Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2006:37) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige

  Läs mer
 • 31

  mar

  Förslag till föreskrifter om upphävande av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner

  Läs mer