• 04

  maj

  Förslag till ändring av föreskrifter om redovisning av nätverksamhet

  Läs mer
 • 03

  dec

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till ändring i föreskrifter om redovisning av nätverksamhet (EIFS 2012:4)

  Läs mer
 • 09

  mar

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet vid fastställande av intäktsram

  Läs mer
 • 10

  dec

  Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

  Läs mer