• 13

    jul

    Förslag till föreskrifter om upphävande av jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 1995:145) om obligatorisk hälsoövervakning avseende sjukdomen enzootisk bovin leukos (EBL) i nötkreatursbesättningar

    Läs mer