• 29

  okt

  Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller

  Läs mer
 • 16

  nov

  Jordbruksdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Läs mer