• 29

  okt

  Jordbruksverkets förslag till nya föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller

  Läs mer
 • 16

  nov

  Jordbruksdepartementets förslag till förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer
 • 10

  nov

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Läs mer
 • 03

  maj

  Jordbruksverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av djurhälsopersonal

  Läs mer
 • 26

  nov

  Jordbruksverkets förslag till ändring av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2007:21) om offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

  Läs mer
 • 17

  nov

  Livsmedelsverkets förslag till ändring av föreskrifter om dricksvatten, offentlig kontroll och livsmedeshygien

  Läs mer
 • 27

  aug

  Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer