• 01

  jun

  Yttrande över Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor och tjänster

  Läs mer
 • 30

  jun

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria Mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

  Läs mer