• 16

  jul

  Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:85) om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

  Läs mer
 • 28

  okt

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för djurhållare och för personal inom djurens hälso- och sjukvård

  Läs mer