• 12

  dec

  Information om Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten, samt inbjudan till att lämna synpunkter

  Läs mer
 • 29

  jul

  Havs- och vattenmyndighetens remiss avseende förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer
 • 18

  jul

  Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer
 • 09

  jul

  Fiskeriverkets förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer