• 26

  nov

  Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsens patientregister

  Läs mer
 • 16

  jun

  Yttrande över Socialstyrelsens hemställan om ändring i förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

  Läs mer