• 23

  okt

  Yttrande över förslag till föreskrifter om särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

  Läs mer
 • 31

  aug

  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning (Ds 2017:23)

  Läs mer
 • 31

  aug

  Remissvar avseende förslag till ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

  Läs mer