• 30

  okt

  Yttrande över Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen (Ds 2020:19)

  Läs mer
 • 12

  apr

  Ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut om lov m.m. Begränsad skyldighet att underrätta och rätt att överklaga enligt plan- och bygglagen samt Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31)

  Läs mer
 • 03

  okt

  Yttrande över Miljö- och energidepartementets promemoria Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

  Läs mer
 • 18

  mar

  Yttrande över Betänkande: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid placering och byggande (SOU 2015:109)

  Läs mer