• 12

  maj

  Yttrande över myndighetens förslag till föreskrifter om ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

  Läs mer
 • 12

  maj

  Yttrande över myndighetens förslag till föreskrifter om ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.

  Läs mer
 • 15

  jun

  Yttrande över Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om ansökan om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

  Läs mer
 • 03

  jun

  Yttrande över förslag om föreskrifter om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel

  Läs mer