• 03

  maj

  Yttrande över förslag till ändring i föreskrifter (SKVFS 2014:7) avseende säkerhet i vissa fall och i föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs, med flera

  Läs mer
 • 28

  jun

  Yttrande över förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt, COM(2018) 346 final, m.fl.

  Läs mer
 • 18

  apr

  Promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

  Läs mer