• 30

  jun

  Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

  Läs mer
 • 22

  okt

  Yttrande över promemorian Genomförande av radioutrustningsdirektivet

  Läs mer
 • 11

  jan

  Yttrande över Post- och Telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare

  Läs mer