• 19

    feb

    Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalys [COM(2011) 779 final] avseende förslag om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)

    Läs mer