• 10

  nov

  Yttrande över förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer
 • 10

  feb

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till ändring av föreskrifter om märkning och registrering av hundar

  Läs mer
 • 27

  aug

  Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering

  Läs mer