• 30

  okt

  Yttrande över Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper (promemoria)

  Läs mer
 • 16

  maj

  Yttrande över promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

  Läs mer