• 03

  jun

  Yttrande över förslag till ändringar i Revisorsnämndens föreskrifter (RNFS 1996:1) om utbildning och prov, föreskrifter (RNFS 2001:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet och föreskrifter (RNFS 2001:3) om godkännande, auktorisation och registrering

  Läs mer
 • 17

  nov

  Justitiedepartementets förslag till ändring av 27 c § revisorslagen (2001:883)

  Läs mer