• 17

  jan

  Förslag till ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:113) om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

  Läs mer
 • 02

  jul

  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om gemensamt avgiftsutjämningssystem för säkerhetskontroll av passagerare och deras bagage

  Läs mer
 • 04

  feb

  Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om metoder och teknisk utrustning för säkerhetskontroll – luftfartsskydd, m.m.

  Läs mer