• 11

    feb

    Yttrande över delbetänkande Aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49) om promemoria om minsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag – kompletterande underlag.

    Läs mer