• 27

  apr

  Yttrande över departementspromemorian Sekretess för finansiella företag (Ds 2011:7)

  Läs mer
 • 11

  nov

  Integration- och jämställdhetsdepartementets promemoria om ersättning när en arbetsgivare vägrar att rätta sig efter en dom och om sekretess i ärenden och mål enligt föräldraledighetslagen

  Läs mer
 • 23

  okt

  Sekretess för vissa uppgifter hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

  Läs mer