• 02

  jul

  Yttrande över promemorian Bevakning ombord på svenska fartyg (Ds 2012:15)

  Läs mer
 • 09

  nov

  Yttrande över förslag till förordning om behörigheter för sjöpersonal och till ändringar i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

  Läs mer