• 16

  aug

  Yttrande över Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

  Läs mer
 • 12

  jan

  Yttrande över promemorian Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

  Läs mer