• 17

  maj

  Insolvensdirektivet och reglerna om skuldsanering (Ds 2021:6)

  Läs mer
 • 13

  okt

  Yttrande över Nystartsutredningens betänkande F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare

  Läs mer
 • 22

  apr

  Yttrande över promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering

  Läs mer