• 02

  dec

  Yttrande över Post- och Telestyrelsens nyremiss med förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

  Läs mer
 • 08

  nov

  Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter

  Läs mer
 • 18

  jun

  Yttrande över Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder i samband med lagring och annan behandling av uppgifter för brottsbekämpande ändamål

  Läs mer
 • 21

  jan

  Förslag till ändring i Jordbruksverkets föreskrifter (1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare

  Läs mer