• 15

  sep

  Yttrande över förslag till ändring av Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 9 Energihushållning

  Läs mer
 • 03

  jul

  Yttrande över Finansdepartementets remittering av Skatteverkets promemoria Vissa skogsfrågor inför AFT 2017. Förslag till ändringar i fastighetstaxeringslagen

  Läs mer