• 01

  jun

  Transportstyrelsens förslag till nya föreskrifter om säkerhet på SOLAS-fartyg som använder gaser eller andra bränslen med låg flampunkt (IGF-koden)

  Läs mer
 • 22

  dec

  Yttrande avseende Transportstyrelsens föreskrifter om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg

  Läs mer
 • 05

  feb

  Förslag om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:93) om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på SOLAS-fartyg

  Läs mer
 • 16

  sep

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om brandskydd, branddetektering och brandsläckning på SOLAS-fartyg

  Läs mer