• 25

  jun

  Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden, föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan samt föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

  Läs mer
 • 22

  okt

  Förslag till ändring av Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om ämnesprov i grundskolan, sameskolan och specialskolan läsåret 2010/11

  Läs mer
 • 28

  jan

  Remiss av kursplaner för grundskolan, specialskolan och sameskolan

  Läs mer