• 05

    feb

    Yttrande över Statistiska centralbyråns föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

    Läs mer