• 05

  feb

  Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens utgifter för it

  Läs mer
 • 12

  dec

  Yttrande över Statistik på upphandlingsområdet (Ds 2017:48)

  Läs mer
 • 17

  feb

  Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror och tjänster

  Läs mer
 • 23

  apr

  Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

  Läs mer