• 19

  feb

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

  Läs mer
 • 10

  mar

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

  Läs mer
 • 12

  jan

  Yttrande över Statens jordbruksverks förslag till föreskrifter om statistisk undersökning av näringsidkares innehav av svin, får samt höns och kycklingar

  Läs mer