• 09

  mar

  Förslag till ändring i föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

  Läs mer
 • 19

  okt

  Skolverkets förslag till föreskrifter gällande tidpunkt för ansökan om statsbidrag

  Läs mer
 • 16

  maj

  Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

  Läs mer
 • 23

  mar

  Boverkets förslag till föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

  Läs mer