• 09

  jul

  Remiss över Skolverkets föreskrifter om vissa bestämmelser för försöksverksamheten med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus)

  Läs mer
 • 12

  jan

  Förslag till Skolverkets föreskrift om nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare 2011

  Läs mer