• 22

  maj

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om beställningscentraler för taxitrafik och deras tekniska utrustning samt föreskrifter om särskild utrustning för taxifordon

  Läs mer
 • 27

  mar

  Yttrande över Näringsdepartementets remiss av Transportstyrelsen delredovisning av regeringsuppdrag – Taxiverksamheten som helhet

  Läs mer