• 01

  okt

  Yttrande över betänkandet Dammsäkerhet. Tydliga regler och effektiv tillsyn (SOU 2012:46)

  Läs mer
 • 01

  apr

  Remissvar över promemorian Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut

  Läs mer
 • 24

  mar

  Yttrande över förslag till ändring i miljöbalken (1998:808) och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

  Läs mer