• 28

    dec

    Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter FIFS 2014:36 gällande ändring av minsta referensstorlek för bevarande av torsk i Östersjön och havskräfta i Skagerrak och Kattegatt

    Läs mer