• 07

  mar

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till förbud för visst trålfiske i Skagerrak/Kattegatt under perioden 1 januari – 30 september varje år

  Läs mer
 • 06

  maj

  Yttrande över Havs- och vattenmyndighetens förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

  Läs mer