• 18

  apr

  Yttrande över promemorian Betalningslösning för trängselskatt

  Läs mer
 • 02

  sep

  Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg – två modeller

  Läs mer
 • 30

  sep

  Kanslisvar över Finansdepartementet remiss om hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om vissa undantag från trängselskatt för boende i Backaområdet i Göteborg

  Läs mer
 • 18

  nov

  Yttrande över Finansdepartementets förslag till ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

  Läs mer