• 23

  mar

  Yttrande över Tullverkets förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd om tullförfarande m.m. (TFS 2000:20)

  Läs mer
 • 10

  dec

  Kanslisvar avseende Tullverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m.

  Läs mer
 • 29

  okt

  Tullverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (TFS 2002:26) om frihet från mervärdesskatt för varor som efter importen ska omsättas till ett annat EU-land och Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordningen)

  Läs mer
 • 27

  apr

  Yttrande över förslag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning)

  Läs mer