• 06

  maj

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2009:59) om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret och Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:28) om nationellt typgodkännande av fordon

  Läs mer
 • 10

  mar

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om nationellt typgodkännande av fordon

  Läs mer