• 01

  jun

  Jordbruksverkets förslag till ändrade föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling

  Läs mer
 • 29

  nov

  Yttrande över delbetänkandet Skatteincitament för forskning och utveckling (SOU 2012:66)

  Läs mer