• 10

  maj

  Skatteverkets förslag till föreskrifter om uttag av vägavgift för fordon som saknar uppgift om EURO-klass i vägtrafikregistret

  Läs mer
 • 08

  mar

  Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring i föreskrifter (TSFS 2015:63) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

  Läs mer
 • 09

  mar

  Yttrande över Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

  Läs mer
 • 24

  nov

  Kanslisvar avseende Transportstyrelsens framställan om uppgifter i vägtrafikregistret och om sökbegrepp för dessa uppgifter

  Läs mer