• 30

    jan

    Skolverkets förslag till nya och ändrade ämnesplaner m.m. inom vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4)

    Läs mer