• 02

  nov

  Förslag till nya föreskrifter om vissa utsläpp av växthusgaser

  Läs mer
 • 03

  okt

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalyser avseende förslag COM (2016) 482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 m.m. och förslag COM (2016)479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning m.m.

  Läs mer
 • 30

  jun

  Yttrande över Finansdepartementets promemoria Mervärdesskatt – omvänd skattskyldighet vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser

  Läs mer