• 17

  dec

  Yttrande över förslag om ändring av föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

  Läs mer
 • 08

  mar

  Yttrande över Energimyndighetens föreskrifter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle

  Läs mer
 • 24

  apr

  Yttrande över promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

  Läs mer
 • 03

  okt

  Yttrande över EU-kommissionens konsekvensanalyser avseende förslag COM (2016) 482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 m.m. och förslag COM (2016)479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning m.m.

  Läs mer